top of page

Svamp

Svamp kommer når fiskene får sår og rifter, den viser sig ved en hvid udvoksning fra såret.

Her kan man behandle fisken for sig selv, i et karantæneakvarie eller i det akvarie, hvor alle fiskene går.

Svamp smitter ikke, men hvis der er svamp på flere fisk, skal man måske se efter om det ikke er vandet, der er fyldt af bakterier.

Hvis det er enkelte fisk, så kan man behandle med svampemedicin.

Er der mange fisk som har svamp, så tjek vandet for nitrat og nitrit. Er der for mange fisk i akvariet, så tynd ud i dem.

Er der aggressive fisk i akvariet, som kan frembringe sår på andre fisk, så få de aggressive fisk væk.

Er det en stor fisk, kan fisken tages forsigtigt op, og der kan hældes svampemedicin direkte i såret. Husk! Kommer det koncentreret i gællerne dør fisken, så pas på.

Behandling:
Der gives op til 1 gram salt per liter.

Du er altid velkommen til at kontakte os på tlf. 6612 4280, hvis du har spørgsmål omkring, hvad du kan gøre for at både forebygge samt behandle dine fisk.

bottom of page